thumbnail

Tôi đã làm gì… ngoài xem ti vi ? (Phần cuối)

Một câu chuyện từ một gã sinh năm 89 nào đấy tôi quen, hoặc...
thumbnail

Tôi đã làm gì… ngoài xem ti vi ? (Phần 2)

Một câu chuyện từ một gã sinh năm 89 nào đấy tôi quen, hoặc...
thumbnail

Tôi đã làm gì… ngoài xem ti vi ? (Phần 1)

Một câu chuyện từ một gã sinh năm 89 nào đấy tôi quen, hoặc...