thumbnail

BÀI TOÁN “QUÂN MÃ ĐI TUẦN” VÀ NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ ẨN SAU NÓ

Mã đi tuần (hay hành trình của quân mã) là bài toán về việc...
thumbnail

BÀI TOÁN XÁC SUẤT MONTY HALL

I - Nguồn gốc bài toán Nguồn gốc bài toán là một trò chơi...
thumbnail

NGHỊCH LÝ ZENO: CÂU CHUYỆN CỦA ACHILLES VÀ CON RÙA

Các nghịch lý đều rất thú vị, và đóng góp một vai trò quan...
thumbnail

BÀI TOÁN THÁP HÀ NỘI

THÁP HÀ NỘI  Trò chơi trí tuệ của An nam  Trò chơi được đem...
thumbnail

GOOGOL VÀ GOOGOLPLEX – VÔ CÙNG VÔ CÙNG LỚN

Tất cả những người sử dụng mạng Internet, trong đó bao gồm...
thumbnail

PHƯƠNG TRÌNH BẬC BA: CUỘC QUYẾT ĐẤU GIỮA NHỮNG NHÀ TOÁN HỌC THỜI PHỤC HƯNG

Nhiều học sinh THPT ngày nay có lẽ đã đều biết về công thức...