thumbnail

"Nhà giả kim" và hành trang cho một năm mới tốt đẹp

Năm nay là năm thứ 5 liên tiếp mình duy trì được "truyền...
thumbnail

The colour purple - Câu chuyện cảm động về cuộc đời của người phụ nữ da màu

Cũng chả hiểu sao bản thân luôn cảm thấy hứng thú với những...
thumbnail

[Review nhẹ] How will you measure your life?

Điều mình tâm đắc nhất với các kết quả nghiên cứu khoa học...
thumbnail

Vài đoạn trích hay trong "Chiến binh cầu vồng", và chân giá trị của giáo dục

Dưới đây là một vài đoạn trích mình thấy rất thấm khi đọc...
thumbnail

Cuốn sách thay đổi cuộc đời, Stoicism, và một vài thứ hơi deep khác

Bài tổng hợp " sách thay đổi cuộc đời " nhận được những...
thumbnail

[Xây dựng văn hóa đọc] - Cuốn sách nào thay đổi cuộc đời bạn?

Dựa trên cảm hứng sau khi đọc bài "Đọc và rút ra cái gì, và...
Tải thêm