thumbnail

Vợ Ba - không có hay.

Khi những khung hình đầu tiên của phim hiện ra, tui đã nắm...
thumbnail

Trứng chuyện #1

Đây là một câu chuyện buồn Những chuyện linh tinh của...
thumbnail

Ủn béo xinh #1

#nơi lưu trữ tản văn (hay đoản văn) vu vơ của Trứng, để...
thumbnail

Biên cương chương 2

Chương 2: Thần Tử Trì {*} Ngục Bình Điện. Khác...
thumbnail

Cái chết của Nokia

Hôm nay ra sờ sờ cái Nokia mới, chợt nghĩ về cách mà Nokia...
thumbnail

Biên cương chương 1

00. Lời dẫn Đó là một năm đầy biến động. Đức Phó Vương...
thumbnail

Thế giới trong Vấn Thiên (b)

Các thế lực chính và phe phái Thần Thần là...
thumbnail

Thế giới trong Vấn Thiên (a)

Indraprastha by Nicholasgwee (DeviantArt) Ngắn gọn thì...
thumbnail

Thích - Tiểu Đoạn

Tác giả: Tiểu Đoạn Dịch giả: Aficio, luulang, Nguyên Vân ...
thumbnail

Thiếu niên ca: chương 00

Quăng cái tác phẩm tôi đang viết vào câu khách xem có bác...
Tải thêm