thumbnail

Chụp ảnh mô hình xe

Cũng lâu rồi không làm bài về nhiếp ảnh. Nói chung thì tui...
thumbnail

Ánh sáng Vương Gia Vệ

Viết về VGV thì đã có rất nhiều bài viết, ngày hôm nay tui...
thumbnail

Bước đầu làm quen với chụp ảnh thương mại (phần 1)

Bước đầu làm quen với chụp ảnh thương mại (phần 1) Bài...
thumbnail

Chụp các sản phẩm phản chiếu trên nền trắng từ cơ bản (2)

#huongdanchupanh, #thu5hangtuan Chụp sản phẩm chất liệu mờ...
thumbnail

Chụp các sản phẩm phản chiếu trên nền trắng từ cơ bản (1)

#huongdanchupanh #thu5hangtuan Một trong những thử thách...
thumbnail

AdobeRGB và sRGB trong nhiếp ảnh và chỉnh sửa hậu kỳ

#phototalk #thu3hangtuan Khi mở phần camera setting /...
thumbnail

Chụp ảnh thức ăn với ánh sáng backlight

Ánh sáng backlight là một trong những set-up diagram cơ bản...
Tải thêm