thumbnail

TRỊNH CÔNG SƠN TRONG TÔI

Trịnh Công Sơn có sức hấp dẫn lớn với giới trí thức, đặc...