thumbnail

Làm startup: Học được gì từ việc nghi ngờ bản thân?

Bạn đã bao giờ rơi vào tình trạng như thế này. Có cả một...
thumbnail

Làm thế nào để dịch một bài báo Tiếng Anh hay hơn?

Trước khi bắt đầu vào nội dung chính, thì đây là 1 phút...
thumbnail

"Thần thoại PR": Lặng im nghe tôi kể chuyện...

PR (public relations) hay Quan hệ công chúng là lĩnh vực mà...
thumbnail

10 thay đổi vĩ đại nhất trong 1000 năm qua ở phương Tây

1000 năm là một chặng đường vượt ngoài sức tưởng tượng với...