thumbnail

[Truyện dịch] ASOIAF - The Winds of Winter sample chapter - ARIANNE I

ARIANNE Vào buổi sáng ngày rời Thủy Viên, cha cô đã gượng...
thumbnail

[Truyện dịch] ASOIAF - The Winds of Winter sample chapter - THEON

Lời mở đầu: Khoảng cuối năm ngoái, đầu năm nay gì đó,...