thumbnail

Về thế giới của Chúa Nhẫn: Một lịch sử ngắn gọn của Arda

Đây sẽ là một bài viết điểm qua dòng lịch sử của Arda (Trái...
thumbnail

The Lord of the Rings - một thế giới tuyệt vời! Phần 3

Phần 1: Tổng quan chung về TLOTR và các nhân vật của Đoàn...
thumbnail

The Lord of the Rings - một thế giới tuyệt vời! Phần 2

Phần 1: Tổng quan chung về TLOTR và các nhân vật của Đoàn...
thumbnail

The Lord of the Rings - một thế giới tuyệt vời! Phần 1

Nếu như là một fan của thể loại fantasy, tôi tin chắc rằng...