thumbnail

Một năm try hard với Phê Game

Mọi chuyện bắt đầu như thế nào? Bài viết này rất đơn giản...
thumbnail

Chuyện của một gamer

Tôi đã gặp video game như thế nào nhỉ? Từ bao giờ tôi thấy...
thumbnail

Lời tạm biệt gửi tới Dark Souls

Để bắt đầu bài viết, tôi khẳng định chắc nịch là không, tôi...
thumbnail

Tôi và Yugi-oh

Lần đầu tôi biết đến Yugi-oh là qua bộ manga cùng tên được...