thumbnail

Hồ Quý Ly – bậc anh tài sinh nhầm thời hay kẻ tội nhân thiên cổ?

Trong suốt chiều dài lịch sử Việt Nam, có lẽ hiếm có trường...
thumbnail

Một cái nhìn sơ bộ về thời kỳ Tam Quốc Triều Tiên

Ngày nay, hễ nhắc đến cụm từ "Tam Quốc" là đa phần......
thumbnail

Hai lần xâm lược Nhật Bản bất thành của Đế quốc Mông Nguyên

Đế quốc Mông Cổ - một trong những đế quốc lớn mạnh và vĩ...
thumbnail

Chiến tranh Mậu Thìn và sự chấm dứt của Mạc phủ Tokugawa

Vào cuối thế kỷ 19, chế độ phong kiến ở đa phần các quốc...
thumbnail

Sekigahara - Trận chiến phân chia thiên hạ

Thời Chiến Quốc (Sengoku Jidai) là một thời đại loạn lạc...