thumbnail

Pale Blue Dot (Carl Sagan)

Vào năm 1990, sau khi hoàn thành sứ mệnh chính và đang rời...
thumbnail

Tổng quan về ĐŨA PHÉP thông dụng trong Harry Potter – Phần I

Harry Potter và tiệm đũa phép Ollivander Đũa phép là một...
thumbnail

Hãy cùng đứng lên chống lại phong trào chống khoa học

Đây là bài phát biểu đầy cảm xúc của Neil deGrasse Tyson về...