logo
Hỏa Quân @zitzit
Cuộc đời là quá ngắn để hiểu bản thân
2 Followers
0 Followings
17 Spiders
 • logo

  agony1091

  14 tháng 6 2018
  Đây là lần thứ 3 bạn nhắc tới việc bạn sống ở Đức, tôi không hiểu nó liên quan gì đến vấn đề ở đây? Và đoạn thứ 2 bạn định dạy đời tôi điều gì khi bạn không biết gì về tôi, hay buộc tội tôi là con rối của xã hội? Tôi cho rằng việc lôi uy tín cá nhân vào cuộc tranh luận là 1 ngụy biện, và tấn công cá nhân người đối diện cũng thế. Thậm chí tôi còn chưa hề nói rằng phải thay đổi quan điểm hay đánh giá của mình theo số đông (nếu thế thì tôi viết bài và comment trên đây làm cái quái gì), cái tôi muốn nói là khi thảo luận người ta luôn phải có common ground, ở đây là thống nhất về nghĩa của các khái niệm đc đưa ra, nếu không thì chúng ta sẽ chỉ nói chuyện với nhau về quyển từ điển. Nhưng đến đây thì tôi cho rằng có 1 cuộc tranh luận bình đẳng và mang tính xây dựng với bạn là hoàn toàn bất khả. Tôi cũng xin dừng ở comment này.
  -3
  logo

  zitzit

  15 tháng 6 2018
  Tôi nghĩ bác Huy nhắc về việc ở Đức là vì muốn cho thấy trải nghiệm của bác ý về việc khi ta đạt đc điều trước kia ta tin tưởng thì chưa chắc đấy đã là cái ta thực sự mong đợi. Vậy nên cần phải luôn nhìn lại các giá trị ta đang theo đuổi để tự phản tư về nó. Với cả cmt này tôi thấy bác ý chỉ nêu ra thái độ sống của mình thôi, chứ ko công kích cá nhân đâu
  1