logo
Lý Minh Nhật @ooker777
Ban đêm, đừng ngủ. Hãy mặc một chiếc áo khoác, xỏ dép vào, và bước ra ngoài. Bạn sẽ thấy những suy nghĩ của mình vang vọng khắp đất trời.
3 Followers
1 Followings
38 Spiders