logo
SHIROBI @lehoang1912
Chỉ là 1 gã qua đường, tựa như cơn gió nên chả mang lại được nổi niềm vui cho ai.
7 Followers
1 Followings
25 Spiders