logo
Phàm nhân tu tiên @bluekiss
Spider box
Thân lãng tử phiêu du theo ngàn gió. Chốn phiêu bồng kỳ ngộ bóng giai nhân.
91 Followers
19 Followings
638 Spiders