logo
ThanhCj @ThanhCj
"Nói ra những điều từ tận đáy lòng không khác gì việc liều mình nhảy xuống vực sâu từ một vách đá." -ThanhCj-
721 Spiders