logo
Minh Tài @Minhtai3011
Thể thao, phim ảnh, âm nhạc, công nghệ, cà phê, chuyện phiếm.
22 Followers
6 Followings
130 Spiders