Thinking Out Loud
thumbnail
Quan điểm - Tranh luận
 | 10 phút đọc

Tại sao chúng ta yêu người này mà không phải là người khác?

"Trứng rán cần mỡ Bắp cần bơ Yêu không cần cớ Cần anh...
viha_1705
9 tháng 7 2020
Trang: 1 / 122