Science2vn
thumbnail
Science2vn
 | 5 phút đọc

Tại sao trái thơm lại được gọi là pineapples?

Câu hỏi gốc: Tại sao trái thơm lại được gọi là...
quoravn
21 tháng 8 2018
Trang: 1 / 19