Nhiếp ảnh
thumbnail
Nhiếp ảnh
 | 1 phút đọc

Một bộ ảnh film "Thanh xuân ngang lưng trời"

Từ một cuộn film Kodak Gold 200 outdate bằng đúng số tuổi...
verydarkkk
11 tháng 1 2019
Trang: 1 / 1