Lịch sử
thumbnail
Lịch sử
 | 29 phút đọc

Semmelweis: Số phận bi thảm của một người bác sĩ vĩ đại

Năm 325, Hoàng đế Constantinus nghĩ rằng, đạo Cơ đốc là một...
Valkyrie2204
2 tháng 3 2019
Trang: 1 / 24