- là con người ai trong chúng ta đều có những sai lầm của quá khứ và không thể quay trở lại để làm lại chúng ta phải chấp nhận sự thật đó. nhiều khi nhớ lại sai lầm xưa mà chỉ biết đau đớn, nhưng nếu chúng ta cứ mãi nhớ về những hoài niệm xưa thì đây sẽ là sai lầm của tương lai vì hôm nay sẽ là hoài niệm của ngày mai. nếu gặp lại những người chúng ta nợ hãy cố gắng trân trọng nhưng đừng ôm hoài niệm quá khứ hãy vì tương lai