BBR được thiết kế để đáp ứng với tình trạng tắc nghẽn thực tế, thay vì mất gói.
Nó tập trung vào việc cải thiện hiệu suất mạng khi mạng không tốt lắm
Khách hàng rõ ràng không bắt buộc phải triển khai BBR
-
lt
họcgiỏikhihammuốn
vĩmô
tựđàotạokotựsuynghĩ
nỗisợ->hammuốn=pháttriển
bảnchấtqt
kinhnghiệm
->hòahợp