- trên đời này có 2 thứ vô giá đó là thời gian và sức khỏe và có 1 thứ vô giá khác là kiến thức(học thức)
-mỗi giờ nếu chúng ta đi làm đổi thời gian lấy tiền thì kết quả chúng ta thu lại được là tiền thôi nhưng nó mất những thứ khác, dành thời gian đó để học, dành thời gian đó để chăm sóc bản thân đừng để lão hóa sớm, để học các kiến thức cốt lõi như y học, tâm lý... hay học những thứ cho chuyên ngành chúng ta, nhưng đi làm ngoài tiền ra chúng ta cũng có thể tìm được mối quan hệ, cơ hội cho bản thân
- nên đừng dành thời gian để làm những cái gì vô bổ thay vào đó đọc những cuốn sách hay những chương trình học về y học ẩm, thực, tâm lý, âm nhạc... thì nó sẽ phát triển được bản thân chúng ta rất nhiều
- còn nếu là đang đi học đừng quan tâm đến con điểm mà hãy quan tâm đến mối quan hệ và kiến thức chúng ta có thể có được
- còn nếu bỏ 10 triệu mà chúng ta có thể tiến bộ tiếng anh hơn nhiều thì quá đáng giá bây giờ nếu mình giỏi tiếng anh chắc mình cũng không như hiện nay rồi