Họ cần nhất là yêu thương và được yêu thương, được chăm nom săn sócnhững người chung quanh và được chính mình tạo nên sự sống… Đó là tất cả những khátvọng thiết tha của họ, nền tảng của những sự sướng khổ của họ… Nhưng, khát vọng ấy lạiluôn luôn đi ngược quyền lợi riêng của họ
Lòng yêu vịtha của họ chẳng những không thuận với quyền lợi ích kỷ của họ mà còn bắt họ phải xungđột với tình thương của những người thân yêu của họ nữa
Chung quy, bảo rằng hai tâm hồn không yêu nhau là sai, nhưng sự đau khổ của họ, là chỗquá yêu nhau, mà không hiểu được nhau… vì tâm hồn của họ là cả hai thái cực. Vậy biết rõtâm hồn sâu kín của đôi bên mới có thể mưu cầu hạnh phúc cho nhau được mà thôi.
tuy biết nàng vì uất hận và cốt trả thù cái “nhục bị hất hủi chán chường” kia,chứ thực sự đâu có yêu chàng
Lòng yêu vị tha, hy sinhbao bọc và yêu quý kính phục
họ đòi hỏi quá nhiều điều mà thực trong thâm tâm, họmuốn được có người lo lắng cho họ tất cả, nghĩa là được dìu dắt và chỉ huy, họ đòi hỏi đượctự do xông pha tranh đấu ngoài xã hội như người đàn ông, mà trong thâm tâm họ mong ướccó một tổ ấm gia đình để họ sống êm đềm không gió bụi.