nếu bạn thực sự học bạn phải suy nghĩ về định tính nếu không đặt được câu hỏi về định tính bạn không bao giờ tự học
=>youtube hay 1 bài học bài bản có thể trả lời rất nhiều câu hỏi về định tính trong đó
Già thì đã sống lâu, mà sống lâu chưa chắc đã thông minh. Già hay trẻ dường như chẳng liên quan gì đến thông minh. Muốn biết cái gì đúng hay sai, cái gì quan trọng, cái gì quý giá đều buộc phải suy nghĩ, tìm tòi, học hỏi, gạt bỏ định kiến, thành kiến, cố chấp, bảo thủ. Chẳng dễ dàng gì, đó là việc khó khăn, lâu dài, không phải ai cũng muốn làm, bởi vì đó là chuyện của "người lớn!
Bởi thế mà thời gian trôi quá nhanh, quá nhanh là vì ta hành động quá chậm