Có một lần em đọc đâu đó về ngũ thường này. Em thấy rất là chí lí. Ngũ thường là 5 quy tắc đạo đức. Trong ngũ thường thì nhân là gốc, nó gần với tình yêu thương, bao trùm tất cả. Không có được nhân thì mới cần nghĩa. Nghĩa là lẽ phải, là đạo lý, là tiêu chuẩn đạo đức. Không hiểu “nghĩa” thì cần thực hành “lễ” như quy tắc ứng xử tiêu chuẩn trong các tình huống, có lễ thì cũng đã được lòng người rồi. Trí là để phân biệt đúng sai, không làm việc ác. Những việc này ở mức độ rất thấp và thô thiển hơn so với việc nghĩa. Tín là tiêu chuẩn thấp nhất, không có gì thì phải giữ lấy tín. Để làm con người chân thật. Mặc dù phân cấp nhưng 5 yếu tố này lại liên quan với nhau một cách thật sâu sắc. Thực hành một chữ có lẽ sẽ mở ra con đường đến những chữ còn lại. Vài điều nông cạn em chia sẻ, viết ra cũng để nhớ lại, hiểu thêm, và nhắc nhở mình thực hành ạ. Chúc anh sức khỏe và hướng dẫn chúng em mỗi ngày.
Trong Khổng giáo lòng trung thành trong các quan hệ con người được diễn tả bằng nhiều từ khác nhau.
Đối với vua và đất nước, thì dùng chữ “Trung”, nghe nhiều nhất trong từ “trung thần”, tức là quan trung với vua và đất nước.
Đối với cha mẹ, thì gọi là Hiếu, con hiếu kính cha mẹ, đó cũng có nghĩa là trung thành với cha mẹ.
Trong mọi trường hợp, thì đều có thể gọi là “Nghĩa”: nghĩa vợ chồng, nghĩa cha con, nghĩa mẹ con, nghĩa bạn bè, nghĩa huynh đệ, nghĩa vua tôi, nghĩa thầy trò.
Tất cả các từ này đều diễn tả “Lòng Trung Thành” trong các quan hệ con người.
Trong “ngũ thường” (5 quy luật đạo đức không thay đổi) – nhân, lễ, nghĩa, trí, tín – ta thấy có chữ “nghĩa” vừa nói bên trên.
“Nghĩa” là gì?
“Nghĩa” là giữ vững quan hệ với nhau, và điều trung tâm của “nghĩa” là trung thành với nhau.
Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín có thể dịch ra tiếng Anh là ren, respect, loyalty, wisdom, trustworthiness.
Các bạn, chúng ta cần giữ “trung nghĩa” trong mọi quan hệ con người.
Chúc các bạn luôn trung nghĩa.