ta bẻ làm đôi cái mùa hạ
đặt lên môi em nắng ửng hồng
xẻ dọc hai cuộc đời xa lạ
đan vào nhau một mối tình nồng