- tự học, có thể làm xuyên đêm bất cứ lúc nào để kịp đồ án tiến độ
-cẩn thận tỉ mĩ
-chăm chỉ
-không ngại khó
-chính xác
-logic
-chăm học hỏi
-cần quan hệ rộng
-giỏi ngoại ngữ
-hòa đồng
-làm việc nhóm
-thuyết trình
-lãnh đạo
-hiểu vấn đề và giải quyết vấn đề
-đã là 1 con người thực sự
-quý trọng thời gian
-đúng giờ
-quản lý thời gian và sắp xếp công việc
-biết cách học nhanh và hiểu nhanh 1 vấn đề
-biết sắp xếp kiến thức thành 1 cái cây, học thêm cái nào thì biết bổ sung kiến thức vào nhánh nào
-cái quan trọng nhất là sức khỏe tốt trong môi trường bạn có thể thích nghi nhanh thì bạn sẽ thành công nhanh thôi, cái gì đã được gọi là đặc thù của công việc thì không phải bàn cãi, muốn giỏi tiếng anh cũng có đặc thù của học tiếng anh, muốn giỏi toán cũng phải có đặc thù chung của học giỏi toán, muốn tán gái giỏi cũng phải có đặc thù chung của tán gái, muốn ngoại giao giỏi cũng có đặc thù chung của ngoại giao
-học đại học người ta không dạy mình điều gì bởi vì mình người ta muốn dạy mình kĩ năng tự hiểu vấn đề của mình, còn những đứa điểm cao ở trường đại học nó thừa biết những thứ này nó được dạy hay là nó tự ngẫm ra thì không biết
trình độ của bạn không quan trọng nếu bạn có những thứ này bạn sẽ lên trình rất nhanh