Đơn phương một câu chuyện tình
Mình ta vui vẻ chớ chàng vui không
Không vui nhưng không đành lòng
Đành lòng từ chối thẳng thừng với ta
Mặc ta ngu ngốc si tình
Đơn phương một câu chuyện mình
Đôi lời từ mình : đơn phương vui đấy bạn nhưng sẽ ngầu hơn, trưởng thành hơn nếu bạn biết điểm dừng và không để đánh mất bản thân vì ai đó. Bạn biết không bạn hiện tại là sở hữu của 2 người nữa đó, đấy là bạn của quá khứ và tương lai nên đừng vội dùng tài sản của họ nhé!
From : Facebook
From : Facebook