Tuổi trẻ rong chơi tuổi trẻ cười
Tuổi hẹn thề thốt tuổi chơi vơi
Tuổi say men tình như ong mật 
Tuổi trẻ đi rồi, tuổi trẻ ơi !
Thời gian như gió đi ngang 
Tuổi trẻ ấp ôm ngụm gió đầy
Như cánh diều bay đi xa lắc 
Đứt dây rồi diều rớt đâu đây 
Thôi tạm chia tay tuổi trẻ này
Để nó vi vu trong trời đất
Cất những mộng mơ đầy trong giỏ
Một sớm mai thấy đời rộng thênh