Em tự hỏi mình vào một buổi chiều:
"Liệu đây có phải là tình yêu?
Hay cũng chỉ là một cảm xúc
Chất chứa lâu thành nhiều..."
Tình cảm không tên không lên tiếng
Dẫu là thật em vẫn cố để quên
Để em sống tiếp cuộc đời em
Để em bỏ qua một lần hèn.
Rồi em sẽ mãi chẳng hiểu được
Liệu đây có phải là tình yêu?
Vì ta dẫu đã nhiều cơ hội
Nhưng cơ hội rồi cũng sẽ trôi thôi
Nên anh ơi, mình hãy cứ sống tiếp
Tuổi trẻ và ước mơ còn chưa nên
Biết đâu sau này ta gặp lại
Không phải cơ hội mà là duyên!