Thu đi vội vã
Gửi nắng thật xa
Giữa nơi đất lạ
Chờ anh

Mưa rớt trên cành
Giọt vương ngây ngất
Phố xưa tất bật
Người đâu

Ngọn cỏ cũng rầu
Vì anh không tới
Chốn xa vời vợi
Nhớ không

Em chẳng ngóng trông
Chiều thu hôm ấy
Phố nay vẫn vậy
Mình em

Đứng bên mép rèm
Nhìn mưa, hiên "nắng"
Chút hương vắng lặng
Là chi....


17/10/2018
Cho một ngày mưa chớm đông
Viết cho những ai ôm cái lạnh nhớ người xưa ....