-não đã bị thương thì không thể hồi phục, tập thể dục cho não
CƠ SỞ TỰ NHIÊN VÀ CƠ SỞ XÃ HỘI
-các giác quan thu nhận rồi mới phát ra tâm lý
-tư duy và con đường tư duy có bao nhiêu bước và có bao nhiêu thao tác, cuộc sống là những lựa chọn sự suy nghĩ so sánh và tư duy rất quan trọng, dẹp hết con tim tất cả là lý trí
-con người cần tâm sự
-con người có thể tư duy và tưởng tượng qua trí nhớ
NGÔN NGỮ VÀ NHẬN THỨC
SỰ HỌC VÀ NHẬN THỨC phải có phương pháp học tập hiệu quả và tùy từng người có các phương pháp học tập khác nhau
NHÂN CÁCH nhân cách có thể thay đổi rất nhiều từ xúc cảm tình cảm
và trên đời này ko ai đem lợi ích đến cho bạn, bạn phải cạnh tranh và giành lấy và cũng phải biết cuộc đời này không hề công bằng