con người sẽ độc ác khi người khác sai mình
nhân chi sơ tính bổn ác
phần bản năng(phần con), cái tôi(khao khát(tính dục)), con thiên thần
nếu muốn gặp được quả lành phải đi gieo nhân tốt
tâm lý= thế giới khách quan vào bộ não và bộ não suy nghĩ
càng nhiều đường nhăn đường hằn càng thông minh, càng suy nghĩ nhiều càng thông minh
sơ đồ tư duy dùng cả 2 bán cầu não
nhìn bên trái sáng tạo, 
bên trái não phải, phần thân bên phải não trái
con gái thông minh
con trai nhan sắc mới sinh con vừa thông minh vừa nhan sắc
chọn môi trường
chọn bạn mà chơi mình không thể thay đổi người khác