Chỉ cần cố gắng bạn đã làm được "nửa"việc khó nhất trong công việc đang làm rồi.
tỐI nay muỘn rỒI tÔi ngỒI viẾt nhỮNg thỨ linh tinh tÔi nghĨ.
24 tuổi, tôi mông lung không biết đi như thế nào , đi ra sao và đi từ đâu nữa.
cuộc sống bộn bề, nó cuốn tôi đi quanh dần đến dải của bờ "trưởng thành" tôi đã lớn, đã đủ hành vi nhận thức, đã là tuổi ổn định cho công việc , ấy vậy mà cuộc sống chẳng ai mơ được và đôi khi người ta cứ nói mình làm đạo diễn kiêm diễn viên cho bộ phim đời mình , thế nhưng mình đâu viết hết được kịch bản đâu.
Tôi vốn mang mệnh kim, đi bói toán người ta bảo tôi mạnh mẽ lắm, nhưng đúng một nửa, còn  một nửa là "yên phận" không nhắc tới, hình dung được không suốt 4 năm đại học, 3 năm cấp 3 cộng 9 năm cấp 1 và 2 tôi không bao giờ đi quá "khung đường" đi học hàng ngày , học rồi về , về rồi học cứ như thế như một kiểu công nghiệp và cả nhà nghĩ tôi ngoan.
chính cái "ngoan" đó mà tôi trả giá đắt kha khá, bạn ít, đường nhà còn không thuộc ...mọi thứ. Ra trường , với lời hứa của người thân "về nhà xin việc rồi" tôi không có ý định dành 4 năm sinh viên đi làm để trải nghiệm (Đó là sai lầm lớn nhất hiện tại của tôi).
Vậy đấy, để rổi ra trường tôi chẳng có tí hành trang nào cả, chẳng có mối quan hệ ngoài ở trường , chẳng có sự tự tin khi đọc dòng tuyển dụng những ngành mà đáng lẽ ra mình phải học từ vài năm trước. 
để rồi bây giờ đi làm, mọi thứ bắt đầu với tôi từ mới hết? 24 tuổi làm thực tập sinh với 96 , 97... 24 tuổi bạn bà đi làm còn tôi vẫn chưa đứng yên được, 24 tuổi cái sự xấu hổ nó đang lên dần ..
nhưng chẳng sao đâu, tôi luôn tâm niệm cố gắng là một nửa công việc được hoàn thành rồi , phần còn lại do nhiêu yếu tố khác .
sự lộn xộn trong câu chữ tôi viết đang thật điên, câu chữ với mọi thứ của bài này nó như tôi vậy. Nhưng các bạn sẽ thấy tôi khác hơn, bài viết đầu này đê chứng minh cho sự lộn xộn trong trí óc của đêm mưa hà nội .
Sẽ Cố GắNG Và Sẽ đượC đáP đềN .