-ra đời các bạn nên biết mình là ai mình có gì và đang ở đâu.
bởi vì nếu thiếu kinh nghiệm sống đời sẽ không nhân từ với bạn đâu
-khi bạn đi làm người ta sẽ ra sức bóc lột sức lao động của bạn
-mình nói thật chỉ cha mẹ hay người thân của bạn mới không đề phòng còn đã ra ngoài đời bạn phải cảnh giác để bảo vệ tính mạng, tài sản và quyền lợi của bạn, còn những kỹ năng mềm thì chưa cần cũng được
-nhớ hồi mình mới đi sửa xe lần đầu chỉ bị chập cái dây điện đèn xe mà người ta sữa người ta thay đủ thứ mà không có sự cho phép của mình, lấy của mình gần 300 ngàn. mình cho qua nhưng cái quán đó mình cũng không bao giờ ghé nữa và cũng rút ra được kinh nghiệm, cho nên ở đời phải đi ra thật nhiều đi ra thật sớm để hiểu, các bạn đi học hay ở gia đình nhiều nên chưa có dịp tiếp xúc xã hội thì hãy đi làm thêm làm gì đó để kiếm tiền và nhớ phải bảo vệ lợi ích của bản thân, và đặc biệt là tiền và danh dự, tiền là máu mà, chỉ nên thoái mái rộng rãi với những người đặc biệt thân thiết hay người thân trong gia đình mà thôi 
bạn có thể yếu đuối khi ở nhà nhưng ra ngoài đời không bao giờ để bản thân yếu đuối, chỉ khi nào kiếm tiền chúng ta mới hiểu cuộc sống là như thế nào còn tiêu tiền không hiểu đâu