là kênh liên lạc giữa sinh viên và nhà trường
là kênh liên lạc giữa sinh viên với thầy cô
nơi có những quyết định quan trọng được đưa ra
sinh viên phải vào liên tục từng ngày để cập nhật thông tin hoạt động