Kỹ năng trong mọi mặt đều rất quan trọng đến đời sống của chúng ta, khi chúng ta còn trẻ hãy cố gắng va vấp và phát triển tối đa các kỹ năng mà mình có thể học được. Vì ko có kỹ năng nào là ko quan trọng trong cuộc sống cả
Để phát triển kỹ năng chúng ta cần suy nghĩ, rồi tìm nơi để chúng ta có thể thực hành nhớ thật kỹ suy nghĩ để chúng ta không làm theo thói quen cũ. đặc biệt là chúng ta sẽ phải chịu cảm giác không dễ chịu khi thay đổi không làm theo thói quen cũ, để trở thành người hoàn thiện hơn đương nhiên chúng ta phải ra khỏi vùng an toàn do mình đưa ra 
Kỹ năng (Tiếng Anh: Skill; Tiếng Pháp: Capacité) là khả năng của con người trong việc vận dụng kiến thức để thực hiện một nhiệm vụ nghề nghiệp mang tính kỹ thuật, giải quyết vấn đề tổ chức, quản lý và giao tiếp...[1]
Trong cuộc sống, con người cần có rất nhiều kỹ năng để sống, hòa nhập với cộng đồng, đóng góp cho nền kinh tế hiện đại. Ví dụ như, một cử nhân Kinh tế làm việc về quản lý thủy sản muốn thực hành nghề nghiệp tốt không chỉ cần có khả năng tổ chức quản lý mà phải có cả kỹ năng tư duy, kỹ năng giải quyết vấn đề và cả kỹ năng giao tiếp… Trong giáo dục, người ta coi kỹ năng là một phần của thực hành và hoạt động quản lý. Kỹ năng cùng với thái độ sẽ tạo ra khả năng thực hành.