- hồi trước học toán mình rất sợ nhưng sau khi theo 3 năm ngành kĩ thuật mình lại yêu toán hơn bất cứ thứ gì khác
- hồi trước mình rất sợ tiếng anh, nhưng sau này càng nghe tiếng anh càng viết tiếng anh càng nói tiếng anh mình càng thích
-nổi sợ xảy ra khi chúng ta không thân thuộc với nó khi chúng ta có đủ kiến thức về nó thì câu chuyện rất đơn giản, nên nếu chúng ta sợ điều gì cách đơn giản nhất là đối mặt với nó cho đến khi nó phải sợ chúng ta