"Hỡi em yêu dấu, Hãy làm cho tôi hiểu được rằng, Chẳng phải vì yêu em Tôi đã ôm ấp một mộng phi thường. Tôi đã thiếu cẩn trọng  Để mộng va vào vòng khuyên rộn ràng em đeo Và rơi vào sầu não bi thương. Mộng vỡ tan thành những tiếng hát vu vơ Rơi vãi dưới chân em. Thuyền tình tôi đã nổi chìm trong những đợt sóng cười cợt của em Rồi ngấm đầy lệ và đắm chìm. Chỉ mình em có thể biến sự mất mát này thành điều may mắn cho tôi Nếu khát vọng của tôi muốn lưu danh bất tử sau khi lìa đời Đến nay đã tan từng mảnh Em hãy làm cho tôi bất tử Ngay trên thế gian này. Được vậy tôi sẽ chẳng khóc than những gì đã mất Và cũng chẳng oán trách chi em Hỡi em yêu dấu."