"Em có nghe, đêm đã trở về. Đêm trở về. Trên ngọn nguồn, trên bờ bãi, trên những lối đi mấp mô. Đêm trở về trong hương thơm của một cành hoa đã ải. Đêm trở về khi những con chim dầm mình trong giấc ngủ ngon giữa tổ. Đêm trở về trên những chân lau ngâm mình dưới dòng nước rát. Trong cô phòng, trên phím đàn. Ôi những ngày vui, bao giờ cũng ngắn ngủi. Và đêm, đêm của những ngày mong đợi tan nát bao giờ cũng dai dẳng, Và u buồn.  
Có phải bóng em hiện về trong đáy cốc, nói cười như chuyện một đêm mơ. Hay chỉ có một mình anh. Một mình anh, với con mơ tự hão huyền. Một mình anh, với bóng mình là hai, cuối trên nỗi sầu.  Có phải anh đã đạt được em, đạt được em trên đỉnh mộng hiền anh hằng ấp ủ, hỡi em yêu dấu ?"