hbtxh
sựhiệp
sâukttien
nhịp
chất
thíhn
đờikn
phảilam
nhẫntâmkodoki
từngchữkn
sailiđidặ
thôngtháicặncẽ
muốn hiểu được 1 thứ phải dùng 12 năm phổ thông để hiểu nó
EdX, Coursera, hoặc Udemy
kiến thức nền tiên quyết
mục đích của việc học là hướng dẫn mình tự xây kiến thức
đào sâu liên kết kiến thức ra nghề nghiệp
muốn hiểu phải nhấn mạnh bằng cách ứng dụng 3 lần
thích nghi:tự làm hoản hảo công việc của mình+tính toán phân tích+ điều chỉnh+tìm tòi+hiệu chỉnh+suy ra từ kinh nghiệm tiền bối(nếu ko có bước suy ra từ kết quả này con đường sẽ cực kì mơ hồ)...
dù ở trong hoàn cảnh nào cũng phải chủ động thích nghi
tôi tư duy nên tôi tồn tại
quyết định=> kết quả=> đánh giá lại phương pháp
liên kết kiến thức mới vào kiến thức nền
kiến thức-> giãi mã-> mã hóa->vào đầu
mục tiêu cao, đam mê đòi hỏi có tầm nhìn bao quát
nhận thức: toàn bộ quá trình đại học: nếu kết quả kém phải hiểu được lỗ hổng ở đâu trong tư duy
tại sao và để làm gì: là 2 câu hỏi cần phải hỏi thường xuyên cho mỗi sự việc hành động này
--
-đánh giá mức độ hiệu quả của việc để tự nhiên: nếu ko hiệu quả cần chọn chiến lược và kế hoạch hợp lý.
nghe: ở phổ thông thì nghe hiểu rất dễ, nhưng lên đại học nghe hiểu rất khó bởi vì từ ngữ chuyên ngành
đọc: đọc lên đại học gần như là điều bắt buộc cần đọc nhiều, đọc theo thứ tự, nhưng đọc mà có thể liên kết được chính xác mình chưa biết cũng gần như điều quá khó mà lại đặc biệt như như kiến thức chuyên ngành=> giải pháp tối ưu nhất là nghe youtube giải thích chi tiết
tra cứu: vì chuyên ngành tra cứu là điều đương nhiên
viết: để viết ra những điều mình hiểu
tư duy: trong quá trình đó
nói: nói lại hoặc trao đổi
truyền đạt
lập luận
suy diễn
chứng minh
lịch sử
cấu trúc
kế hoạch, chiến lược: để tránh mơ hồ trong nhận thức và suy nghĩ
nhanh: để làm nên cảm giác ưa thành thạo
đặt các câu hỏi why how what
chuyển dịch từ chữ viết sang hình từ hình sang viết
-mà nhắc đến chuyên ngành là nó các sư vật đều liên quan mật thiết với nhau, nên việc hiểu đơn lẻ thì rất là khó vừa sao học vừa đủ rộng vừa đủ sâu là 1 bài toán khá nan giải