thì mới có thể giàu có
-làm việc với tài chính, đầu tư thì hãy luôn luôn tính toán thống kê thông tin trước khi làm. cái đầu luôn nhanh hơn bàn tính nhưng bàn tính luôn là người chiến thắng. hành động dựa theo thiếu thông tin hoặc phỏng đoán là tự sát
-muốn chế ngự được lòng tham khi nhìn vào bàn cược thì phải cất lại đem giấy bút ra mà tính toán và tính hết mọi khả năng không có bằng chứng câm lặng
Muốn biết cái gì đúng hay sai, cái gì quan trọng, cái gì quý giá đều buộc phải suy nghĩ, tìm tòi, học hỏi, gạt bỏ định kiến, thành kiến, cố chấp, bảo thủ. Chẳng dễ dàng gì, đó là việc khó khăn, lâu dài, không phải ai cũng muốn làm, bởi vì đó là chuyện của "người lớn!