-kiến thức có hàng trăm vấn đề bạn đọc sách hay, nghe thầy cô nói về vấn đề ấy thì đó chưa phải là kiến thức của bạn chỉ khi nào bạn tự làm được bài tập bằng chính bạn nghĩ ra đó mới là kiến thức thực sự của bạn
-hay kĩ thuật mà mình hay làm là debug từng dòng lệnh vẽ sơ đồ logic ra cho đến khi lòi cả mắt

-các bạn muốn giỏi mấy môn tự nhiên như toán tin... thì các bạn nên đến các lớp giỏi để học từ bạn bè thầy cách tư duy của họ. học giỏi hay không là do cách tư duy mà thành muốn giỏi chúng ta phải tư duy đúng .