-học lý thuyết mà không học thực hành thì không hiểu được
-học thực hành mà không học học lý thuyết thì không hiểu tại sao nó lại như vậy
-tự học là để đúc kết kiến thức thiên hạ thành kiến thức của mình
-thiếu 1 trong 3 thì khó mà học tốt được