Chúng ta nên lựa các nguồn thông tin đáng tin cậy, các báo cáo khoa học đã được kiểm chứng để đọc thông tin. Nếu một người chỉ đọc thông tin rác, dần rồi trong đầu người đó sẽ toàn rác.
ham muốn bản năng
thành công
gia đình
tiền bạc
kiến thức
công bằng
bình đẳng
trách nhiệm
tình người
tha thứ
bạn bè
chuyển đổi phát triển
không phải là chuyển đổi bế tắc
quy tắc+thõa mãn=> quy tắc về mọi mặt nếu không thõa mãn quy tắc ko sống dc
học kiến thức=xây kiến thức=xây tâm hồn
xây kiến thức bằng cách đọc nhiều thử nghiệm nhiều luyện tập nhiều
học chính là vẽ ra giấy và hiệu chỉnh
kỹ năng mềm 90%
ko mục tiêu ko kế hoạch không đạt dc gì cả
Chúng ta nên lựa các nguồn thông tin đáng tin cậy, các báo cáo khoa học đã được
kiểm chứng để đọc thông tin. Nếu một người chỉ đọc thông tin rác,
dần rồi trong đầu người đó sẽ toàn rác. con người rất ngu xuẩn hầu hết mọi suy nghĩ
của mình là rác mình phải dùng thứ mình học được để làm nó trở nên chính xác
Tóm tắt lại, đây là những điều khiến John Milton Friedman trở nên vĩ đại:
1. Ông có một lý thuyết về nền kinh tế.
2. Ông dùng toán để chứng minh lý thuyết đó đúng.
3. Ông công bố nghiên cứu của mình và để cho mọi người vô soi xét và vùi dập nó.