chuyên sâu hơn về viết mã nguồn nên cần nắm vững để có thể thi công những phần mềm trong thực tế, nắm vững thuật toán cơ bản và cấu trúc dữ liệu cơ sở=> mới có môn kỹ thuật lập trình
đây là môn học rèn luyện và trãi nghiệm kỹ năng viết mã, kỹ thuật tổ chức mã nguồn xây dựng các gói có thể tái sử dụng, nghệ thuật viết mã từ lắp ghép các hàm từ thư viện chuẩn
khai báo cho máy tính biết thằng này nghĩa là gì và kiểu gì