đã bao giờ bạn thấy toán khó chưa 
đã bao giờ bạn thấy bạn làm được 1 bài toán nhưng chẳng hiểu gì về nó và hãy chú ý học là 1 quá trình dài 
học toán sai cách dẫn đến chúng ta dù có bỏ nhiều thời gian cho nó cũng vô ích mà thôi muốn học đúng cách
học là quá trình kéo dài từ ngày đầu tiên chúng ta sinh ra cho đến khi chúng ta chết đi. đòi hỏi ngày nào cũng chăm chỉ và học đúng bản chất vấn đề mới giỏi được nên người giỏi thì ít mà người dốt thì nhiều
hãy đọc theo bài tranh luận sau